Každá cesta raz končí

1973 Belo Paulovič
2004 Ján Matejovič
2006 Fero Dostál
2007 Mária Šímová
2007 Milka Tancíková
Rozlúčky sú smutné
 

Kto hľadá hrob spolužiaka / spolužiačky, tak tu nájde cestu.