Rok 1957 na Jelenej

1957 Máj - XI.B tesne pred maturitou
1957 Máj - Maturita XI.B
1957 Trieda XI.A a profesori
1957 Máj - Tablo XI .A
1957 Máj - Tablo XI .B
1957 Jún - Pomaturitný výlet na Mon Repos
1957 Júl - Braňo a Števo na brigáde