2020 - Naše rúška

V roku 2020 nás zastihla pandémia vírusu COVID-19 a tak
naša maturitná stretávka ako vždy v poslednú sobotu v máji
musela byť odvolaná.

Ako náhradu sme spoločnými silami dali dokopy nasledujúcu
WEB stránku. Sú tam fotografie spolužiakov s rúškami na tvári
tak to bolo z jari 2020 bežné.

Takto by bolo ale veľmi ťažké tam vôbec niekoho poznať.
Preto je to urobené tak, že keď kliknete na fotografiu s rúškom,
ukáže sa Vám dotyčný človek na maturitnej fotografii z tabla.
Naviac na chvíľu uvidíte jeho meno a priezvisko.
U dievčat prípadne obidve priezviská.

Stránka ponúka aj hru na postreh. Keď budete dostatočne rýchlo
preklápať fotografie z rúška na maturitu, može sa Vám podariť
dosiahúť stav, že všetci okrem jedného budú v maturitnom oblečení.
Takže klikajte na portréty a uvidíte ...

 
Kliknite sem pre prvú fotografiu.